ביכורים

גבינת צאן בכיכר מלבנית. טעמה משתנה עם הבשלתה. טעמה עדין. מתאימה לפריסה.