אפק

גבינת צאן, כיכר עגולה, טעם ייחודי המזכיר את האמנטל. אהובה ומומלצת כתוספת לכל ארוחה